top of page

 

Vad skiljer vattenelektrolysapparater från andra vattenrenare och filter? Vattenelektrolys är en enkel och genialisk teknologi som tillvaratar de dolda resurserna i vårt kranvatten. Med hjälp av vattenelktrolys kan vi använda de befintliga mineralerna som redan finns i vattnet och påverka dess pH-värde, dess struktur och dess laddning i vattnet, medan ett vattenfilter endast har funktionen att antingen ta bort eller lägga till ämnen i vattnet. 

Om vattenelektrolys 

Teknologin går ut på att kranvattnet leds mellan en minusladdad och en plusladdad elektrod. Detta skapar en elektrokemisk process som illustreras i bilden ovan. Genom att förändra vattnets pH-värde, dess struktur och dess elektriska laddning kan vi skapa fem olika typer av vatten med vitt skilda egenskaper och funktioner.

bottom of page