top of page

Återfuktning: Nyckeln till att bli en framgångsrik Atlet! 

Kronisk uttorkning

Är den största fienden för att uppnå optimal hälsa och vitalitet. Vanliga människor och högpresterande idrottare lider också av uttorkning och jag tror att det är den mest kritiska faktorn för att uppnå en optimal prestanda.

Basiskt joniserat vatten är ett vatten med lägre ytspänning. Med hjälp av den elektriska laddning i vattnet har strukturen i vattnet omvandlats från makrokluster till mikrokluster. Mikrostruktur gör att vattnet blir mer lättillgängligt för kroppen att återfukta sig på cellnivån. Mikroklusterna kan penetrera varje cellmembran som i sin tur ger oss en kraftfull återfuktning på cellnivå och bidrar till en snabbare sammandragning, hastighet, avlägsnande av metaboliska avfallsprodukter såsom mjölksyra. Det har även visat sig att det har förbättrat proteinsyntesen och många andra cellulära funktioner. Vanligt vatten kan inte återfukta cellen i samma grad som Basiskt joniserat vatten och kan i vissa fall bli kontraproduktivt vid återfuktning av cellen. Det är nämligen så att de flesta vatten på flaska, sportdrycker och energidrycker faktiskt torkar ut cellen istället för återfukta den. Bieffekten av detta blir en försämrad prestanda i motsats till att öka atletens förmåga. Vid en långgående uttorkning kan kroppen få kroniska skador som orsakas bland annat av mineralförlust. Kroppens främsta prioritering är att alltid hålla blodets pH på 7,4 annars får det livshotande konsekvenser och för att bibehålla det stjäl den mineraler från bindvävnaden och skelettet. Därför har kronisk uttorkning en negativ bidragande orsak till varför så många professionella atleters karriär förkortas.

Här kan du se vilka symptom som uppkommer när din kropp blir uttorkad:

Vi demonstrerar uttorkningen i Procent.

1% uttorkning - leder till 4% förlust i prestationsförmågan!

2% uttorkning - kroppen blir försurad och gifterna samlas i fettvävnaden.

(Det räcker enbart att träna 1 timme för att komma till denna punkt.)

3% uttorkning - leder till 10% minskning i muskelstyrka och uthållighet.

4% uttorkning - leder till 30% minskning av kapacitet för kroppsarbete.

5% uttorkning - leder till koncentrationssvårigheter, matthet, huvudvärk.

6% uttorkning - leder till hjärtklappning och svårigheter att reglera kroppstemperaturen.

7% uttorkning - leder till att din kropp kan kollapsa.

10% uttorkning - kan leda till att du hamnar koma.

15 till 20% uttorkning ..... kan leda till att din kropp kollapsar och dör!

bottom of page