top of page

Vatten är så enkelt och så grundläggande att det är lätt att förbise när man betänker de faktorer som kan avgöra människors hälsa eller sjukdom. Ändå är det ofta de enklaste faktorerna som kan göra störst skillnad. Vatten är själva grunden för livet. Det utgör cirka 60 procent av en vuxen människas kroppsvikt och för nyfödda är siffran hela 80 procent. Vatten kan inte förbises om du vill uppleva en vital hälsa.

Grunden för vitalitet och ett långt liv är vatten. 

Obalanser i våra kroppar är den vanligaste orsaken till sjukdom

För att förbli friska behöver vi motverka uttorkning, försurning och oxidativ stress. 

Uttorkning

Uppkommer när kroppen förlorar mer vätska än den tar in. Man skiljer mellan lätt och kraftig uttorkning.

 

Redan vid en femprocentig förlust av kroppsvätskor sker en energiförlust på trettio procent. 

Uttorkning är kopplad till 

  • högt blodtryck

  • förstoppning

  • hudsjukdomar 

  • ledvärk

  • trötthet


Kroppens ämnesomsättning producerar konstant slaggprodukter som måste avlägsnas för att vi ska må bra. Tillräckligt med vatten krävs för att våra utrensningssystem ska fungera. 

Försurning 
Blodets pH behöver ligga mellan 7,35 - 7,45. Denna balans kan bevaras eftersom de flesta syrorna kan neutraliseras av buffertsubstanserna
i blodet.


Yttre faktorer som stress, UV-strålning, hög alkoholkonsumtion, dieter med stor andel kött, läsk och halvfabrikat har en negativ och försurande effekt, som påfrestar kroppens buffertsystem.


Att vara försurad under längre tid får negativa konsekvenser. För att kroppen skall kunna fortsätta neutralisera syrorna i blodet använder den skelettets kalciumkarbonater, vilket i sin tur leder till benskörhet och ett flertal mineralbrister.

 

Oxidativ stress
Orsakas av fria radikaler, en oönskad biprodukt av cellandningen hos alla biologiska organismer som använder luftens syre.


De fria radikalerna stressar, skadar och dödar kroppens celler och anses vara en av orsakerna till vårt åldrande. Många sjukdomstillstånd ses som en följd av ökad oxidativ stress, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, hemokromatos, cancer, katarakt, komplikationer vid dialys och flera andra. Ämnen som visat sig kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter.


En konstant tillförsel av yttre källor till antioxidanter bör vara en del av den dagliga kosten för att minska den oxidativa stressen och de skador den medför. 

Hur skulle det vara att ha fri tillgång till en källa med egenskaper som förebygger och motverkar dessa tre obalanser? Detta är en av drivkrafterna som ligger bakom forskningen och utvecklingen av vattenelektrolys-teknologi. Därför kan vi idag erbjuda apparater som med ett enkel knapptryck ger dig ett vatten med just de egenskaper som du vill ha.  

De essentiella egenskaperna i Kangen Water

®

MIKROSTRUKTURERING
I obehandlat vatten bildar molekylerna normalt kluster med 15-20 molekyler som kallas makrokluster. Detta vatten kan enbart absorberas av kroppen på de platser där stora molekylkluster får plats att passera. Under elektrolysen delas vattnet upp i mindre kluster som normalt består av 4-6 molekyler, så kallade mikrokluster. Dessa mindre grupper av vattenmolekyler tas lättare upp av kroppen, vilket ger en överlägsen hydrering och absorption.

ALKALINITET
En korrekt pH-balans är vårt främsta försvar mot sjukdomar. Basbildande näringsämnen stödjer vår kropps egna mekanismer för pH-balansering och förhindrar försurning. Kan det finnas något enklare sätt att förse kroppen med alkalinitet än genom vatten, som är vårt mest grundläggande näringsämne?

MOLEKYLÄRT VÄTE

Kangenvatten har en hög koncentration av molekylärt väte, (H2) som är en effektiv anti-oxidant. Den tränger omgående igenom cellernas membran,, reducerar fria radikaler och förhindrar skador i organen som uppstår vid oxidativ stress.

bottom of page