top of page

Innovativtvatten

I vetenskaplig term kallas vattnet för Elektrolyzed Reduced water eller High active hydrogen water. Denna teknologi är ett av de största upptäckter i människans historia senast 1900-talet. Tekonlogins egenskaperna kan både användas för att förbättra vår hälsa och att reducera kemikalier inom djurhållning, matproduktion, städning, desifisering och skönhetsartiklar.

Trots dessa postiva resultat är det fortfarande inte många i Skandinavien och Europa som har hört talas om Elektrolysvatten.  Elektrolysvattnets främsta tre egenskaper är att det är mickrostrukturerat vatten, har hög halt av molekylärt väte och ett alkaliskt pH värde.  Dessa tre egenskaper finns i vissa vattenkällor runtom i världen. 
Elektrlysvattnet och Oxiderande elektrolysvatten är mycket populärt i Asien. Särskilt sedan 90-talet då Ministry of Health, Labour and Welfare, Government of Japan, erkände att elektrolysvattenapparater har en hälsofrämjande effekt och klassade dem som medicinsk utrustning i Japan.

bottom of page