top of page

Ett annat exempel är japanska Hoshizaki som bland annat är världsledande tillverkare av ismaskiner. Hoshizaki utvecklar, producerar och tillhandahåller ett brett sortiment riktat till den industriella livsmedelsindustrin. Två användningsområden för Hoshizakis vatten är rengöring på slakterier och desinfektion av matvaror. 

De har även större system installerade på sjukhus för att begränsa smittospridning via bristande handhygien. På denna hemsida kan ni läsa om deras maskiner för vattenelektrolys:

 

http://www.ewatersystems.com/about/

Ett tredje exempel som använder vattenelektrolys är MTR, som är ett av världens ledande järnvägsbolag. MTR genomförde år 2011 en av de största upphandlingarna någonsin på städmaskiner i Sverige. En investering på 6 miljoner kronor i ny städteknik som sparar in en förbrukningen av kemikalier med ca 60.000 liter varje år – en minskning med ca 70 %. Istället för rengöringsmedel används joniserat vatten vatten i de nya maskinerna. Varje dag städar MTR Stockholm cirka 250000 kvadratmeter tunnelbana – vilket motsvarar ungefär 36 fotbollsplaner. Läs MTR:s egen artikel här:

 

http://mtrs.dk/nyheter/ny-st-dteknik-i-tunnelbanan-sparar-in-sextiotusen-liter-kemikalier-varje-r
 

Vår branschorganisations främsta syfte är att erbjuda en god kunskap kring vattenelektrolysapprater och kontinuerligt förbättra och säkerställa produktkvalité för att hjälpa våra kunder att leva lyckliga och sunda liv. Organisationen etablerades 1992 i samverkan mellan en bredd av företag inom branchen som ansåg att ett samarbete mellan alla företag var nödvändigt för att säkerställa en hög och jämn kvalité i både tillverkning och försäljning.   

     

http://www.3aaa.gr.jp/english/index.html

bottom of page